Brief aan de leden

Wij waren minder tevreden met de ondersteuning van Wisseraet & Spaendonk en vonden ook dat wij daar als kleinevereniging te veel van de werkwijze en structuur afstaan welke leidt tot een te hoge geldelijke vergoeding t.o.v. dedienstverlening. Daarom zijn wij over gegaan naar MKM Administratiekantoor waar Mevrouw Mariska Klein Mentink de scepter zwaait en hebben daar naar onze mening een goed huis gevonden voor onze administratieve ondersteuning die beter past bij onzevereniging.

Tijdens de ALV is er gelegenheid om kennis te maken met Mariska.Wel hebben wij de contractuele afspraak voor de ondersteuning van Charlotte Soons, die de onderhandelingen deed vooronze CAO gestand gedaan en gecontinueerd zodat de CAO onderhandelingen in vertrouwde handen zijn. Ook hebben wij als bestuur Charlotte aangegeven dat al het mogelijke gedaan zou moeten worden om binnen de wettelijkemogelijkheden de werkingssfeer van onze CAO in ruimere zin aan te passen.

Vanaf november zijn er drie data gepland voor de onderhandelingen hier over en twee zijn er geweest voordat onze ALVplaats vindt.Charlotte zal tijdens de ALV ons informeren over de status van de onderhandelingen en de mogelijkheden vanwerkingssfeer verruiming.Voor de juridische en arbeidsrechtelijke hulp hebben wij inmiddels CROP accountants en juridische adviseurs aan onsweten te binden welke hulp beschikbaar is vanaf 1-1-2023 en ook als zodanig op de website genoemd zal worden.CROP zal tijdens de ALV aanwezig zijn om hun diensteverlening toe te lichten.Een van onze bestuursleden(Steve Hoogeboom) heeft het op zich genomen om voor einde jaar onze website door telichten en daar waar wenselijk te verbeteren. Het reguliere onderhoud is dan verder in handen van Mariska die ook zakenkan plaatsen en /of verwijzingen doen.Wij hebben aan alle potentiele leden een brief gestuurd waarin wij nogmaals hebben uitgelegd hoe goed en aangenaam hetzou zijn als zij zich ook aansluiten bij onze vereniging.Daar hebben wij wel wat succes mee gehad maar realiseren ons dat het eigenlijk beter zou moeten en gaan onverdrotenvoort om de aantrekkelijkheid van onze vereniging te vergroten.

Opkomende evenementen

Laatste nieuws

Zeilmakerij Vakbeurs 2023

Op 10 en 11 oktober 2023 heeft voor de 2e keer de Zeilmakerij Vakbeurs in Expo Houten plaats gevonden waar 25 standhouders een branche breed scala van producten tentoonstelden.

Lees meer >