Diensten

SZS-leden kunnen kosteloos gebruik maken van een uitgebreid dienstenpakket. Zowel collectieve als individuele belangenbehartiging behoren tot onze core business. Wat betekent dat voor u als lid?

Individueel juridisch advies
Leden van SZS kunnen gebruik maken van eerstelijns juridisch advies via CROP Legal. De juristen van CROP Legal bieden leden tot 30 minuten kosteloos eerstelijns advies bij arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard. Contact kan worden opgenomen via legal@crop.nl en/of 033 – 4635727, onder vermelding van “lidmaatschap SZS”.

Collectieve belangenbehartiging

SZS behartigt de belangen van de branche. Zo is een afspiegeling van de werkgeverspartijen, betrokken bij de CAO-onderhandelingen (CAO SZS) en voeren zij onderhandelingen namens de leden van de SZS.De leden van de SZS kunnen gebruik maken van de algemene leveringsvoorwaarden (link) in verschillende talen en een branchespecifieke Branche Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Algemene voorwaarden

Als SZS-lid kunt u gebruik maken van de algemene leveringsvoorwaarden van de SZS in de talen Nederlands, Duits en Engels. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op het besloten gedeelte van de website.

Landelijke bijeenkomsten

De SZS organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over nieuwe wet- en regelgeving, technische zaken of andere interessante en relevante onderwerpen.

Bedrijfsbezoeken

De SZS organiseert jaarlijks een bedrijfsbezoek voor haar leden. Leden hebben in het verleden onder meer een bezoek gebracht aan leverancier in hef- en hijsproducten Kwint B.V., doekleveranciers Mehler Texnologies GmbH en Dimension Polyant in Duitsland, Sioen Coating Distribution NV in België en Touwfabriek Langman BV in Nijkerk.

Nieuwsbrief

Een aantal malen per jaar ontvangen leden de Nieuwsbrief met actuele informatie over de branche. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, technische informatie en andere interessante en relevante onderwerpen die spelen in de branche of deze raken.

Cao en arbeidsvoorwaarden

De complete CAO SZS – HISWA is als pdf beschikbaar voor leden van de SZS via het besloten gedeelte van de website.

Bedrijfstakpensioenfonds
De werkgevers in de SZS branche dragen verplicht premies af aan het Bedrijfs-pensioenfonds voor de Metaal en Technische bedrijfstakken ten behoeve van het ouderdomspensioen voor de werknemers.

Branche Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is iedere werkgever verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Een van de vereisten is dat bedrijven verplicht zijn om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren om de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in uw bedrijf in kaart te brengen en een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen om deze risico’s te verminderen.

De SZS branche beschikt over een eigen branche RI&E, waarin specifieke risico’s zijn benoemd, die spelen in de SZS branche. Denk hierbij aan risico’s bij het gebruik van industriële naaimachines, lasapparatuur voor zeildoek, werken op locatie en werkhoudingen als knielen.

De branche RI&E SZS is goedgekeurd én opgenomen in de Cao SZS, zodat leden van de SZS met maximaal 25 werknemers, die hier gebruik van maken hun RI&E-document niet hoeven te laten toetsen.Dit levert een financieel voordeel op. Het scheelt ook in de administratieve lasten.

Het gebruik van de branche RI&E SZS én dus het voordeel dat er geen toetsing behoeft plaats te vinden, is voorbehouden aan de leden van de SZS. Voor hen is de RI&E te downloaden via het besloten ledengedeelte van de website onder ”downloads ”.

Opkomende evenementen

20 jun

Uitje leden + Business club

14:00 – 19:30 uur

Laatste nieuws

Nieuwsbrief maart 2024

Beste leden, voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van de SZS, Graag wil de SZS u in de toekomst beter op de hoogte brengen van alle activiteiten die vanuit de branche vereniging georganiseerd of voor de branche geregeld worden.

Lees meer >