Beste leden, voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van de SZS,

Graag wil de SZS u in de toekomst beter op de hoogte brengen van alle activiteiten die vanuit de branche vereniging georganiseerd of voor de branche geregeld worden.
Wij begrijpen dat dit niet altijd even duidelijk is, vandaar dat wij opnieuw het initiatief opnemen om haar leden, maar ook potentiële leden vaker te informeren via deze nieuwsbrieven, Behalve het delen van noodzakelijke informatie zullen wij ook gewoon leuke nieuwtjes en berichtjes delen uit de branche.

Naast wetgeving, cao en wijzigingen in de branche willen wij u ook kunnen verrassen met leuke nieuwtjes, events, cijfers en ontwikkelingen in de branche. Wij kunnen dit niet alleen en hopen dat wij met jullie samen de SZS branchevereniging tot een leuke club te maken.

Inmiddels hebben zich nieuwe leden aangemeld en wordt er ook gesproken met leveranciers om de SZS uit te breiden met een SZS business club. Dit waren voorheen “buitengewone leden” maar enkele leveranciers hebben aangegeven om in toekomst wellicht een extra positieve bijdrage aan de SZS te kunnen geven.

Belangrijk is dat de SZS haar bestaansrecht als aparte zeilmakerij branche blijft behouden, maar ook zinvol is waar de leden onderling veel plezier aan beleven. Wij hopen namens de SZS, het huidige bestuur, haar leden en de businessclub van leveranciers er met zijn allen een positieve club van te maken dit mogelijk te maken.

In deze nieuwsbrief:

  • Safe the date:
  • SZS Bestuursnieuws
  • Terugblik op de zeilmakerijvakbeurs
  • ZVB SZS Business Club
  • En nog veel meer…..

Safe the date:

20 juni 2024, houdt deze datum alvast vrij in uw agenda, die dag gaan wij met onze vereniging een middagje varen op de Schuttevaer: Binnenkort krijgen de leden van de SZS en de Business Club meer informatie en krijgt u een uitnodiging voor dit leuke zeiltochtje.

SZS Bestuursnieuws:

Op de ALV van de SZS op 11 oktober j.l. is er een nieuw bestuur gekozen en aangetreden,

Het bestuur bestaat nu uit:

Kees van de Gruiter : Voorzitter
Dik Morren : Penningmeester
Patrick van der Hoeff : Lid
Gert-Jan Buijs : Lid

Uiteraard gaat onze dank uit naar de vorige bestuurders, Eelo Gitz, Luciën vd Leijen en Steve Hoogeboom.

Zeilmakerijvakbeurs:

op 10 en 11 oktober 2023 heeft voor de 2e keer de zeilmakerijvakbeurs in de EXPO Houten plaats gevonden, ruime 650 bezoekers bezochten de beurs waar 25 standhouders een branche breed scala van producten tentoonstelden, Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vakbeurs.

De ZVB hoopt samen met de SZS in 2025 de 3e editie van de Zeilmakerij Vakbeurs te mogen organiseren.

Nog even terug kijken naar de zeilmakerijvakbeurs 2023:
Hier vind u foto’s van de beurs : https://zeilmakerijvakbeurs.nl/sfeerimpressie-zeilmakerij-vakbeurs-2023

ZVB / SZS Business Club:

In het verleden is binnen de SZS een aantal leveranciers lid geworden als Preferred Supplier, dit zijn leveranciers welke buitengewoon lid zijn van de SZS en van bepaalde waarde zijn voor onze club:

Tijdens de zeilmakerijvakbeurs in oktober hebben een extra aantal bedrijven zich aangesloten bij de Business Club.

Binnen het SZS bestuur is een commissie samengesteld die zich gaat bezighouden met de activiteiten van deze club. Wij hopen de komende periode nog enkele nieuwe leden te verwelkomen zodat er een degelijke Business Club ontstaat.

SZS CAO:

Onze huidige CAO loopt tot 31 december 2024, komend najaar zullen Charlotte Soons en Koen Tangelder namens de SZS de gespreken over een nieuwe SZS CAO gaan voren met de vakbonden.

Leverings voorwaarden:

Sinds jaren heeft de SZS voor zijn leden leveringsvoorwaarden, deze voorwaarden zijn noodzakelijk bij leveringen naar klanten en mochten er geschillen optreden. Deze voorwaarden zijn verouderd (laatste versie was van 2012) de SZS is nu bezig met de juristen van Crop om deze te herzien en te updaten, Mochten de nieuwe voorwaarden beschikbaar zijn dan hoort u dat van ons.

SZS website:

Meer informatie over de Vereniging SZS en andere zaken kunt u vinden op de website van de SZS, deze kunt u vinden door op de link hieronder te klikken:

Home

Nieuws van leden:

Een nieuwsbrief zoals deze valt en staat met input van u als leden en natuurlijk als de Business Club leden, dus mocht u nieuws hebben, bv. een jubilaris, een nieuwe machine of een nieuw product dan geven wij u de ruimte dit in onze nieuwsbrief op te nemen.

Voorbeeld:

Heeft u nieuws of informatie welke in de nieuwsbrief kan worden opgenomen, neem dan contact met ons op:

SZS Contactinformatie:
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of andere SZS gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het SZS secretariaat:

MKM Administratiekantoor
Mariska Klein Mentink
Denarius 78,
6661 SX ELST

Tel: 088-0043400
Mail: info@nederlandsezeilmakerijen.nl

 

 

Opkomende evenementen

20 jun

Uitje leden + Business club

14:00 – 19:30 uur

Laatste nieuws

Nieuwsbrief maart 2024

Beste leden, voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van de SZS, Graag wil de SZS u in de toekomst beter op de hoogte brengen van alle activiteiten die vanuit de branche vereniging georganiseerd of voor de branche geregeld worden.

Lees meer >